Skip to main content

Algemene Voorwaarden en Privacy

Beste klant, prospect of sitebezoeker

In deze algemene voorwaarden hebben we vastgelegd wat jouw en onze rechten en plichten zijn. Wij houden niet van dat juridische jargon, dus hebben we het simpel gehouden. Mocht er een probleem zijn waarover je niets kan vinden in deze algemene voorwaarden, neem dan gewoon contact met ons op. Dan zoeken we samen een oplossing.


Als je in deze tekst een van deze woorden ziet staan, dan wordt daar formeel dit mee bedoeld:
Wij: Mark Verduijn en Saskia Verduijn-Deurenberg van ons bedrijf Partner in Content, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18072561, en gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Jij: de natuurlijke- of rechtspersoon die een programma volgt of andere overeenkomst aangaat met mij.
Dienst: Google Analytics-diensten die op deze site worden aangeboden.


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen tussen jou en ons.

Aanbod

Wij doen een aanbod op de website, via e-mails en op andere manieren.
Aanbiedingen zijn geldig voor de tijd die in het aanbod wordt aangegeven, daarna niet meer.

Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand wanneer je akkoord gaat met een aanbieding of offerte, als je de overeengekomen vergoeding hebt betaald.
Wij nemen voor deze overeenkomst een inspanningsverplichting op ons, maar geven geen garantie over het bereiken van het beoogde resultaat.
Als het nodig is, mogen we de overeenkomst (mede) door een derde laten uitvoeren.
Als het nodig is om de overeenkomst te veranderen, geven we dat op tijd en vóór ingang van de verandering door.

Diensten

Je kunt tegen betaling Analytics-diensten via de site kopen.
Voor uitvoering van de werkzaamheden geef je ons toegang tot je Analytics-account en eventueel andere account-gegevens van bijvoorbeeld het FTP-omgeving.

Vergoeding en betaling

Betaling moet gedaan zijn voordat de dienstverlening begint.
Je kunt direct online betalen via iDEAL of achteraf. Ongeacht de betaalmethode krijg je altijd een factuur. Daarin staat ook ons BTW-nummer.
Als je vindt dat de dienstverlening niet aan de overeenkomst voldoet, kun je binnen 30 dagen na het begin van de dienstverlening de overeenkomst ontbinden. Je krijgt binnen 30 dagen na ontbinding het betaalde bedrag terug.

Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, waaronder stagnatie in de geregelde gang van zaken in je onderneming, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op welke manier dan ook verband houdend met of veroorzaakt door de uitvoering van werkzaamheden door ons en het aangeboden dienstverlening.
We zijn slechts aansprakelijk bij een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming.

Privacyverklaring

Via onze website www.partnerincontent.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Wij verwerken en beveilig je persoonsgegevens zorgvuldig, want dat vinden we belangrijk. Bij de verwerking houden me aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt.
Dit betekent onder andere dat we:

  • duidelijk vermelden met welke doeleinden we persoonsgegevens verwerken, via deze privacyverklaring
  • al het websiteverkeer hebben beveiligd met een versleutelde verbinding (https://)
  • onze verzameling van persoonsgegevens beperk tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden
  • je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin je toestemming is vereist
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eis van partijen die in mijn opdracht persoonsgegevens verwerken
  • je recht respecteren om je persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderenWij zijn de verantwoordelijken voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en gebruiken en met welk doel. We raden je aan om dit goed te lezen.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 29-1-2016.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze diensten laat je bepaalde gegevens bij me achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. We bewaren en gebruiken deze gegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, uitsluitend voor de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat je ze aan ons verstrekt om te verwerken.
We gebruiken deze gegevens voor de doelen die ik noem in deze privacyverklaring:
Telefoonnummer
Factuuradres
E-mailadres
Betalingsgegevens
Geslacht

Afhandelen bestelling

Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, maken voor de afhandeling daarvan gebruik van je persoonsgegevens. Als dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen we je persoonsgegevens ook aan derden verstrekken.

Reclame

We kunnen je, naast de informatie op mijn website, op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

  • per e-mail
  • via social media

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee we geïnteresseerden tips geven en informeren over onze producten en diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Je e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees.
Als je een contactformulier op de website invult, of me een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Publicatie

Wij publiceren je klantgegevens nooit.
Verstrekking aan derden
Je gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt. Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met mijn data. Verder hebben we Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, en laten we de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Daarom raden we je aan om deze privacyverklaring regelmatig te lezen, zodat je van de eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van je gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen over inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) je persoonsgegevens kun je altijd contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.
Hopelijk is alles duidelijk zo. Zo niet, laat het ons dan alsjeblieft weten door te mailen naar contact@partnerincontent.nl, of bel +31 (0) 46 426 33 54.
Wie weet tot snel.
 
www.partnerincontent.nl – Mark Verduijn en Saskia Verduijn-Deurenberg – contact@partnerincontent.nl
Bedrijfsgegevens: Partner in Content – Komeetlaan 34 – 6133 VA Sittard – KvK 18072561